Osam faktora za kvalitetno učenje

Image: Dnevna doza kreativnosti

Radi se o osam faktora iz knjige “Working on the work” u kojoj autor Philip Schlechty govori o tome kako učenike potaknuti da aktivno sudjeluju u nastavi:

1) Vlastiti odgovor – nema samo jednog točnog odgovora, već svaki učenik obrazlaže svoj vlastiti odgovor na temelju kritičkog razmišljanja, predviđanja, iskustva, sjećanja, uspoređivanja, logičkog zaključivanja…

                                           Ja mislim… jer…

2) Jasno određena i izražena očekivanja – učenik zna kako “izgleda” uspješnost, zna što se od njega očekuje, unaprijed dobiva kriterije ocjenjivanja koji mu pomažu da poboljša svoj rad i da ga sam ocjenjuje.

                                        Ja uključujem…

3) Emocionalna/intelektualna sigurnost – učenik  riskira bez straha od loše ocjene ili neugodnosti uzrokovane netočnim odgovorom, učenik preispituje ili brani svoje odgovore, objašnjava zašto je njegov odgovor logičan.

                                    Ja se ne slažem s autorom jer…

4) Učenje s drugima – društvena komponenta učenja, timski rad, vršnjačko učenje, diskusije, parafraziranje, prepričavanje.

                           Kad je David govorio o simbolizmu, ja sam pomislio…

5) Dostupnost publike – učenik je motiviraniji ukoliko se njegov rad  pokazuje drugim učenicima, nastavnicima, roditeljima ili objavljuje na internetu, traži se povratna informacija, interakcija publike, njihova refleksija o učenikovom radu.

                   Kad napišem ovo pismo, poslat ću ga e-mailom…

6) Izbor – učenici mogu birati  što će učiti i kako, donose značajne odluke o svom radu – to naravno ne znači da oni određuju kurikulum, ali imaju izbor npr. lektire koju će pročitati.

             Odlučio sam svoje misli predstaviti u grafičkom obliku…

7) Noviteti i raznolikosti – učenje je neuobičajeno i neočekivano: upotreba novih tehnologija, ali ne na način da se nove tehnologije koriste kao zamjena za stari način rada, već da se tehnologija koristi za novi oblik rada i nove rezultate toga rada, npr.  igre, simulacija, role-play, natjecanja ili pak možda uglazbiti neku lekciju iz fizike (Songsmith je odličan za to) …

      Nećemo riješiti ovaj matematički zadatak već ćemo napraviti dva nova zadatka…

8) Autentičnost – povezanost s iskustvom ili s prethodno stečenim znanjem, povezanost sa stvarnim svijetom i životom učenika, relevantnost za   učenike, praktičnost,  projektno ili istraživačko učenje, primjena naučenog  u stvarnom životu,…

          Naš rad moći će se upotrijebiti i u …

 (Ovaj blog post je uz neka moja razmišljanja, prijevod adaptiranog izvatka iz knjige Working on the Work objavljenog na web stranici Albemarle County Public Schools)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s