Moja matura

 

Moja matura

 

Moje kolegice Sonja, Nataša i ja osnovale smo portal Moja matura  u cilju podrške, pomoći i olakšavanja pripreme za državnu maturu svih učenika putem Interneta.  Naša je misija  usmjerena je na promicanje i razvoj civilnog društva u kojem se svim učenicima pružaju jednake mogućnosti u učenju, bez obzira na njihov socijalni, materijalni ili obrazovni status. 

  

Pomoću udaljenog učenja (e-learning) želimo pridonijeti raznovrsnijim aktivnostima u pripremi za državnu maturu te na taj način dati svoj doprinos uspjehu provođenja državne mature od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Upotrebom najnovijih dostignuća u modernom podučavanju namjeravamo osuvremeniti dosad uobičajene nastavne oblike i metode rada, a kao najvažniji faktor ističemo pristupačnost (besplatni sadržaji) i dostupnost e-learninga za sve učenike na području Republike Hrvatske. Internet okruženje predstavlja idealan prostor za učenje sadržaja namijenjenih kako nadarenim tako i učenicima s posebnim potrebama.

 

Pridružite nam se na facebooku ili na twitteru!