Samo jedan klik

Udrugu Samo jedan klik osnovale smo  22. ožujka 2010. u cilju promicanja upotrebe novih web 2.0 tehnologija u učenju i poticanja udaljenog učenja. Putem interneta uz upotrebu brojnih mogućnosti koje pružaju današnje web 2.0 tehnologije obraćamo se svim učenicima na način koji je njima blizak i koji, prema našim vlastitim iskustvima, ali i iskustvima naših kolega u drugim zemljama, sigurno dovodi do željenog rezultata.

Udruga provodi razne projekte:

Moja matura – portal za besplatne online pripreme državne mature
Webinari za državnu maturu
TeachMeet Int´l

Ovi projekti rezultat su dobrovoljnog rada i bezgraničnog entuzijazma nekolicine profesora. Njihov je cilj proširiti raspon dosadašnjih projekta, no budući da to nije moguće bez novčanih sredstava molimo sve  zainteresirane sponzore i donatore da se pridruže našim projektima  za dobrobit svih sadašnjih i budućih maturanata, učenika i njihovih profesora.

Advertisements