Optimističan pogled u budućnost

Ono po čemu ću pamtiti 2011. g. svakako su ona 23 predavanja koja sam održala ili moderirala sama ili zajedno sa svojim kolegicama i kolegama, a o kojima sam pisala na svom drugom, engleskom blogu kao i nagrada za Moju maturu.

Ali 2011.g pamtit ću također i po nevjerojatnoj, gotovo nestvarnoj odbijenici koju nam je naše Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa poslalo kao obrazloženje zašto naš projekt Moja matura 3.0 nije dobio njihovu financijsku potporu.

Citiram:

OBRAZLOŽENJE

Recenzent 1:
Projekt ne odgovara propozicijama natječaja. U programu rada udruge razvidno je da podržava inovativnost mladih kroz izradu projekata korištenjem e-tehnologije što je vrlo vrijedno. No, nedostaje društvena dionica kroz koju bi se mladi upoznavali i upozoravali na opasnosti interneta. Što se ovog konkretnog projekta tiče mislimo da je dobar i potreban ali da bi se to pitanje pripreme mladih za pristup državnoj maturi trebao ugovoriti s MZOŠ-om kako iz dobrih namjera ne bi došlo do još veće konfuzije među mladima.

Recenzent 2:
Inovativan projekt, odgovara stvarnim potrebama korisnika.

Recenzent 3:
Izuzetno zanimljiv projekt kojega svakako treba podržati. Problem je što udruga nije osigurala nikakve druge izvore financiranja, a nejasno je i kako je udruga do sada uspjela dvije godine zaredom realizirati projekt bez financijskih sredstava. No, obzirom da je udruga osnovana tek prošle godine, a imajući u vidu potrebe maturanata i mogućnosti koje im ovaj projekt nudi – svakako ih treba podržati i financirati.

Ne znam i ne zanima me tko su bili recenzenti, ali ovakve izjave težak su udarac profesorima volonterima, koji svoje slobodno vrijeme i bezgranični entuzijazam ulažu u odgoj i obrazovanje mladih. Ipak mislim da je budućnost optimistična i da dolazi vrijeme kad će se rad cijeniti. Baš kao što kažu kažu  novinari eHrvatske:

Danas se u svijetu za razvoj sustava namijenjenih e-učenju izdvajaju stotine milijuna dolara. Javni sektor i kompanije trude se pronaći način kako unaprijediti procese učenja na internetu. Profesori okupljeni oko Moje mature su ga pronašli. On se očito ne nalazi u specifičnom tehnološkom rješenju nego u ljudima koji vole svoj posao.

 

Nova volonterska inicijativa na Portalu Moja matura

Na Portalu Moja matura pokrenuli smo novu volontersku inicijativu pa  molim sve čitatelje ovog bloga da nam pomognu da se glas o tome što dalje čuje.

 

Portal Moja matura je u ožujku, osluškujući potrebe maturanata, pokrenuo novu volontersku inicijativu – ciklus webinara – online seminara – o državnoj maturi za maturante u suradnji sa zajednicom Suradnici u učenju u okviru Microsoftovog obrazovnog programa.
U ožujku 2011. su održani webinari iz hrvatskog i engleskog jezika. U svibnju će profesori IX. gimnazije iz Zagreba i Medicinske škole iz Varaždina održati webinare iz hrvatskog, matematike, stranih jezika, politike i gospodarstva, sociologije, logike, filozofije, etike, informatike, povijesti i geografije.
Na webinarima će profesori ukazati na bitne činjenice iz ispitnih kataloga te ponoviti područja ispitivanja, obrazovne ishode i strukturu ispita na primjerima zadataka iz ovih predmeta.Pozivamo maturante da sva pitanja o ovim ispitima upute na kontakt adresu Portala prije održavanja webinara. Pitanja se mogu postavljati i za vrijeme webinara.
Raspored webinara kao i upute za pristup nalaze se na web stranici  Portala: . Snimke će biti dostupne za preuzimanje.