Clip by Spiral

screen-shot-2017-02-25-at-9-35-23-am
Ukoliko još ne koristite Spiral, vrijeme je da počnete! Spiral je set od nekoliko različitih aplikacija o kojima sam pisala ovdje. Nedavno je dodana još jedna aplikacija – Clip koju ćete, sigurna sam, još više voljeti i koristiti nego ostale tri.

 

Clip je vrlo jednostavna i intiuitivna aplikacija koja nam omogućuje da učenike aktivno uključimo u gledanje videa tako da u realnom vremenu odgovaraju na pitanja tipa višestrukog izbora i otvorenog odgovora. Funkcionira tako da na velikom ekranu prikazujemo video u koji smo prethodno dodali pitanja. Učenici odgovaraju na pitanja na svom uređaju, a njihovi se odgovori prikazuju uz video. Kao i kod ostalih Spiral aplikacija, učeničke odgovore možemo odmah prikazati na velikom  ekranu i zvjezdicom označiti najbolje odgovore, a možemo učeniku i vratiti odgovor da ga ispravi ili poboljša. Clip također ima i funkciju za chat u realnom vremenu!

Clip koristimo tako da u ugrađenoj tražilici potražimo  video koji želimo prikazati učenicima ili upišemo direktnu poveznicu na video.screen-shot-2017-02-24-at-9-45-08-pm

screen-shot-2017-02-24-at-9-45-30-pm

Zaustavimo video na onom dijelu na kojem želimo dodati pitanje, odaberemo vrstu pitanja i zapišemo pitanje. Ako smo se predomislili ili želimo nešto promijeniti, to ćemo vrlo lako učinti.

Screen Shot 2017-02-24 at 9.45.46 PM.png

screen-shot-2017-02-24-at-9-46-16-pm

Screen Shot 2017-02-24 at 9.45.58 PM.png

 

Nakon što  na satu pokrenemo video, učenici dobivaju kod za ulaz te ulaze u virtualnu učionicu. Pokrećemo video koji učenici ne vide na svojim uređajima, već ga gledaju na glavnom ekranu. Ako želimo, možemo im dati mogućnost da pišu u chat box za vrijeme gledanja videa, a sve što napišu prikazuje se uz video. Na dijelu na kojem se nalazi pitanje, video se zaustavlja, a učenici na svom ekranu vide pitanje na koje mogu odgovoriti. Nastavnik vidi sve odgovore i može ih prikazati  na glavnom ekranu. Ako želimo, možemo omogućiti da učenici jedni drugima komentiraju odgovore. Odgovori na pitanja višestrukog izbora prikazuju se kao linijski grafikon pa možemo vidjeti i postotke točnih i netočnih odgovora.  Svi odgovori učenika se spremaju.

Screen Shot 2017-02-25 at 9.30.49 AM.png

Detaljne upute o uporabi Clipa potražite na Clip Support.

 

Spiral

Screen Shot 2016-08-12 at 6.19.03 PMSpiral je besplatan alat koji se sastoji od 3 različite  aplikacije: Quickfire, Discuss i TeamUp. Sve tri su vrlo jednostavne za uporabu, intuitivne su, a najvažnije od svega, učenici se ne trebaju registrirati da bi aktivno sudjelovali u radu već se priključuju aplikaciji putem koda koji im daje nastavnik. No ukoliko želimo koristiti Spiral češće s istim učenicima, onda možemo napraviti i grupe tj. razredne odjele i učeniku dodijeliti lozinku s kojom se priključuje raznim aktivnostima. U Spiralu postoji i otvorena baza različitih zadataka koje su izradili drugi nastavnici i koje možemo vrlo lako koristiti s našim učenicima. Naravno, zauzvrat ćemo i mi naše kvizove podijeliti s kolegama.

Screen Shot 2016-08-12 at 6.23.41 PM

Quickfire je alat za izradu zadataka na koje učenik daje kraće ili duže odgovore, a osim pisanja, omogućeno je također i crtanje, što je naročito pogodno  za učenike mlađeg uzrasta. Quickfire je prikladan za formativnu provjeru znanja učenika na početku ili na kraju sata ili pak kao uvod u novu nastavnu jedinicu i aktivaciju odnosno primjenu prethodno stečenog znanja. Pitanja možemo napisati unaprijed, a možemo ih napisati i za vrijeme provjere, jer nije potrebno ići u bazu gdje se nalaze kvizovi da bismo dodali pitanje. Svakom pitanju može se dodati i vrijeme za rješavanje.

Učenik se pridružuje kvizu putem koda, a nakon što  preda odgovor, nastavnik klikom na kvačicu označava odgovor kao točan. Ukoliko  odogovor nije ispravan, nastavnik  svakom pojedinom učeniku može poslati poruku da svoj odgovor  dopuni ili promijeni.

Screen Shot 2016-08-13 at 9.36.00 AM

Screen Shot 2016-08-12 at 6.41.02 PM

Svi odgovori se mogu prikazati sa ili bez imena učenika. Sve odgovore možemo spremiti u excel dokument.

Discuss je, kao što i sam naziv kaže, idealan za diskusiju i razmjenu ideja u stvarnom vremenu. Discuss je zapravo prezentacijski alat u koji možemo dodati već gotovu power point prezentaciju ili je možemo napraviti direktno u alatu, i to i prije i za vrijeme samog nastavnog procesa (nije potrebno ići u bazu pa dopuniti prezentaciju nego se direktno može raditi u prezentaciji).  U prezentaciju možemo dodati tekst, slike i video, a ugrađena je i tražilica.

Screen Shot 2016-08-13 at 9.53.30 AM.png

Sve što učenici napišu i podijele za vrijeme rada u ovoj aplikaciji se može spremiti i pregledavati asinkrono.

Screen Shot 2016-08-13 at 9.38.16 AM.png

TeamUp je naročito prikladan za istraživačko i projektno učenje. Ova aplikacija me oduševila i već sada znam da ću je vrlo često upotrebljavati. Naime, TeamUp je alat za poticanje svih onih važnih kompetencija kod učenika – suradnju, rješavanje problema, kreativnost, kritičko mišljenje, samostalnost, vršnjačko ocjenjivanje, metakogniciju, refleksiju.

Učenike podijelimo u timove i zadamo zadatke, a jednog učenika u timu možemo označiti kao voditelja tima. Učenici mogu najprije samostalno dodavati svoje ideje u obliku teksta, slike ili crteža, zatim ih filitrirati i zajedno revidirati i onda napraviti zajedničku prezentaciju (izrađuje se isto kao i prezentacija u alatu Discuss). Za vrijeme rada, nastavnik može dati povratnu informaciju svakom pojedinom timu ili učeniku te potaknuti učenike na vršnjačko ocjenjivanje. Nakon što su završili s izradom prezentacije, učenici klikom na Finish označavaju  da su spremni za prezentiranje pred razredom, a nastavnik jednim klikom pretvara njihov uređaj u daljinski prezenter. Nije li to sjajno? Nema potrebe da učenici šalju mailom ili pomoću USBa prezentaciju na nastavničko računalo. Naravno, kao i u ostalim aplikacijama, i ovdje možemo sve učeničke prezentacije, diskusije, ideje spremiti.

This slideshow requires JavaScript.

Charlie Rice iz Spirala bila je ljubazna da me provede kroz sve tri aplikacije i pokaže koje su mogućnosti ovih triju aplikacija. Ako imate pitanja o ovim aplikacijama ili želite saznati više,  slobodno se javite Charlie na email: charlie@spiral.ac.